Dziś jest: sobota, 17-04-2021

Zaproszenie

parasol+asos_60+_plakat.png Zapraszamy lokalnych liderów w wieku powyżej 60 lat do udziału w projekcie realizowanym w ramach  rządowego programu na rzecz aktywności osób  starszych na lata 2014-2012 - ASOS 2014 - 2020 przez Spółdzielnię Socjalną "Parasol".  "Absolwenci" tego przedsięwzięcia uzyskają tytuł  Asystenta Usług Socjalnych i będą promować działania samopomocowe na rzecz innych seniorów w swoim środowisku. Działania będą kontynuowane po zakończonym projekcie i mamy nadzieję, że przyczynią się do większego zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczne.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 6674330
W tym miesiącu: 52945
Wizyt dzisiaj: 617
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: