Dziś jest: czwartek, 01-06-2023

70-lecie OSP Rzymiany

9 lipca br. w miejscowości Rzymiany odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru OSP Rzymiany oraz 70 – lecia powstania jednostki.

Uroczystość rozpoczęła się wymarszem spod remizy do Kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rzymianach na uroczystą mszę świętą, podczas której proboszcz ks. Wiktor Małecki poświęcił nowy sztandar. Po mszy św. pododdziały OSP przemaszerowały na  plac za remizą, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii przekazania sztandaru. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt został odczytany akt nadania sztandaru dla OSP w Rzymianach, następnie fundatorzy dokonali wbicia gwoździ w drzewiec. Sztandar jednostce OSP Rzymiany przekazał Wójt Gminy Pakosławice - Adam Raczyński

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

•    Adam Raczyński - Wójt Gminy Pakosławice;
•    Mirosław Borkowski - Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice;
•    Rajmund Miller - Poseł na Sejm RP; 
•    Czesław Biłobran - Starosta Nyski;
•    Daniel Palimąka - Członek Zarządu Powiatu Nyskiego;
•    dh Andrzej Borowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu;
•    dh Władysław Krysowaty - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Nysie;
•    dh Paweł Gotkowski - Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Pakosławicach;
•    dh Grzegorz Mazurkiewicz - Komendant Gminny OSP w Pakosławicach;
•    Zbigniew Surowiecki - Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Nyskiego;
•    Stanisław Jurecki - nadleśniczy z Nadleśnictwa Prudnik;
•    Delegacje jednostek OSP z terenu Gminy Pakosławice;
•    Radni Rady Gminy Pakosławice, pracownicy Urzędu Gminy Pakosławice, sponsorzy prywatni i firmy oraz mieszkańcy gminy.

 

fot. Piotr Ksiądzyna

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9832223
W tym miesiącu: 697
Wizyt dzisiaj: 697
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: