Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Nyskie Księstwo Jezior i Gór – nowe rozdanie środków unijnych

Dowiedz się kiedy i na jakich zasadach Lokalna Grupa Działania będzie mogła objąć dofinansowaniem z PROW 2014-2020 właśnie Twój pomysł!

Pierwsze nabory wniosków planujemy ogłosić zgodnie z harmonogramem w drugim półroczu 2016 roku w zakresie przedsięwzięć:

1.1.1    – Wsparcie działalność gospodarczej na obszarach wiejskich,

1.1.2    – Zwiększenie innowacyjności podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich,

1.1.3    – Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań,

2.1.1    – Spójna i widoczna oferta turystyczna Nyskiego Księstwa Jezior i Gór,

2.1.2    – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

2.2.1    – Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego,

2.2.2    – Promocja kultury i produktów lokalnych.

Do rozdysponowania w najbliższym naborze  mamy ponad 3,5 miliona złotych!

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że pomoc doradczą pracowników Biura uzyskać można, w zakresie możliwości otrzymania wsparcia finansowego na realizację operacji w ramach środków przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 poprzez:

kontakt osobisty w biurze - Nysa, ul. Kolejowa 15  lub telefoniczny pod nr telefonu 77 4080588, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

                                                                                                                                                                            

                                                                                    Zapraszamy

                                                                                    Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.    

lgd3.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9836716
W tym miesiącu: 5190
Wizyt dzisiaj: 279
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: