Dziś jest: niedziela, 26-09-2021

Zmiana firmy odbierającej odpady

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu, wyłoniony został nowy wykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, którym od 1 lipca 2016 r. będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych nie ulegną zmianie. W dalszym ciągu wysokość opłaty wynosić będzie: 14 zł od osoby w przypadku odpadów niesegregowanych i 8 zł od osoby przy odpadach segregowanych.

            Zmiana firmy zajmującej się odbiorem odpadów wprowadza jednak konieczność wymiany pojemników. Nieruchomości zamieszkałe wyposażone zostaną do dnia 30 czerwca 2016 r. w nowe kosze. Natomiast dotychczasowe pojemniki stanowiące własność PHU Komunalnik zostaną zabrane podczas ostatniej zbiórki odpadów tj. w dniach 27 – 28 czerwca. W związku z powyższym prosimy, aby pojemników oznaczonych z napisem PHU Komunalnik po ich opróżnieniu nie zabierać już na swoje posesje, by Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Komunalnik mogło je bez przeszkód odebrać.

            W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zarówno z wymianą pojemników jak i odbiorem odpadów, prosimy o ich zgłaszanie osobiście w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Pakosławice lub telefonicznie pod numerem telefonu 77 435 76 14 wew. 106 lub 113. 

            Jednocześnie pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby zmiana operatora przebiegła w miarę sprawnie i bez kłopotów. Za ewentualne utrudnienia i niedogodności z góry przepraszamy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7366997
W tym miesiącu: 82962
Wizyt dzisiaj: 1554
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: