Dziś jest: środa, 22-09-2021

Wójt z absolutorium

DSCN0377.jpeg Podczas ostatniej sesji radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Adamowi Raczyńskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 r. Wcześniej Radni Gminy wysłuchali sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2015 rok przedstawionego przez Alicję Kapuścińską - Skarbnika Gminy, a także zapoznali się z opinią i stanowiskem w tej kwestii, Komisji Rewizyjnej. Pozytywną ocenę wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa, nie wnosząc zastrzeżeń do sprawozdania.  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7353857
W tym miesiącu: 69822
Wizyt dzisiaj: 3043
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: