Dziś jest: środa, 31-05-2023

Wójt z absolutorium

DSCN0377.jpegPodczas ostatniej sesji radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Adamowi Raczyńskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 r. Wcześniej Radni Gminy wysłuchali sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2015 rok przedstawionego przez Alicję Kapuścińską - Skarbnika Gminy, a także zapoznali się z opinią i stanowiskem w tej kwestii, Komisji Rewizyjnej. Pozytywną ocenę wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa, nie wnosząc zastrzeżeń do sprawozdania.  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9830107
W tym miesiącu: 54483
Wizyt dzisiaj: 331
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: