Dziś jest: piątek, 02-06-2023

Nabór wniosków na zakładanie działalności gospodarczej w ramach RPO WO 2014-2020

logo_FE_Program_Regionalny.jpegNa stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Opolskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy - ogłosił I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.

Planowana data naboru: od 2016-05-12 do 2016-05-19.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: http://rpo.opolskie.pl/?p=15921

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9833221
W tym miesiącu: 1695
Wizyt dzisiaj: 268
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: