Dziś jest: niedziela, 26-09-2021

Nabór wniosków na zakładanie działalności gospodarczej w ramach RPO WO 2014-2020

logo_FE_Program_Regionalny.jpeg Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Opolskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy - ogłosił I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.

Planowana data naboru: od 2016-05-12 do 2016-05-19.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: http://rpo.opolskie.pl/?p=15921

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7367257
W tym miesiącu: 83222
Wizyt dzisiaj: 1814
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: