Dziś jest: niedziela, 19-09-2021

Ruszyły prace nad Strategią Oświatową Gminy Pakosławice

Wójt Gminy Pakosławice powołał zespół merytoryczny, którego celem jest opracowanie Strategii Rozwoju Oświaty dla Gminy Pakosławice na  lata  2016-2022. W skład zespołu weszły osoby reprezentujące lokalny samorząd, Urząd Gminy Pakosławice, jednostki oświatowe, instytucje pozaoświatowe oraz rodziców:

 • Adam Raczyński
 • Mirosław Borkowski
 • Marcin Lubczyński
 • Andrzej Rosa
 • Alicja Kapuścińska
 • Artur Kowalski
 • Łucja Konopka
 • Beata Lichosik
 • Ewelina Tkaczuk-Grech
 • Grzegorz Baliński
 • Izabela Jaroszyńska
 • Aneta Janik
 • Magdalena Chruściel
 • Dorota Tokarska-Ogorzały
 • Mariusz Sputo

Funkcję przewodniczącego Zespołu pełni Wójt Gminy Pakosławice.
7 marca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie robocze Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Oświaty dla Gminy Pakosławice na lata 2016-2022. Zadaniem Zespołu jest określenie lokalnych priorytetów oświatowych i preferowanych sposobów  ich  realizacji, które w chwili uzyskania  akceptacji staną się podstawą realizacji sześcioletniego planu działań i stosownych decyzji finansowych.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7340061
W tym miesiącu: 56026
Wizyt dzisiaj: 1271
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: