Dziś jest: czwartek, 01-06-2023

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Nowaki

Dnia  30 stycznia 2016 roku o godz 17.00 w świetlicy wiejskiej w Nowakach odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowakach. Swoją obecnością strażaków zaszczycili  goście: Wójt Gminy Pakosławice Adam Raczyński, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Borkowski, Z-ca Komendanta PSP Paweł Gotkowski, Prezes OSP RP w Pakosławicach Andrzej Ozga.

Zebranie otworzył prezes dh Andrzej Ozga. Po przywitaniu gości, na przewodniczącego zebrania wybrany został dh Paweł Gotkowski.

W pierwszej części zebrania została podsumowana działalność OSP Nowaki w minionym roku oraz plan działania i plan finansowy jednostki na przyszłość. Następnie Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W drugiej części zebrania dokonano wyboru nowego zarządu.


Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowaki na okres nowej kadencji :

 • dh  Paweł Gotkowski     -  Prezes
 • dh  Jarosław Bąk           -  Naczelnik
 • dh  Anna Cygoń             -  Sekretarz
 • dh  Daria Złośnik            -  Skarbnik
 • dh  Andrzej Ozga           -  V-ce Prezes
 • dh  Sandra Złośnik         -  Z-ca Naczelnika
 • dh  Łukasz Hura             -  Członek Zarządu OSP
 • dh   Mariusz Copija        -  Gospodarz
 • dh Krzysztof Złośnik       -  kronikarz


Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzymianach:

 • dh Damian Gaweł              - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • dh  Adriana Kłakowicz      - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • dh  Robert Sarlej               - Członek Komisji Rewizyjnej


Delegatami na Zjazd Gminny zostali wybrani:

 • dh  Sandra Złośnik
 • dh  Daria Złośnik
 • dh  Dominika Stasica
 • dh  Angelika Bąk
 • dh  Adrian Bielica


Członkami Zarządu Oddziału Gminnego zostali wybrani:

 • dh  Paweł Gotkowski
 • dh  Andrzej Ozga
 • dh  Jarosław Bąk

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9832920
W tym miesiącu: 1394
Wizyt dzisiaj: 1394
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: