wtorek, 06-10-2015
Frączków - pałac Biechów - zamek Nowaki Pakosławice z lotu ptaka Frączków z lotu ptaka Reńska Wieś - krzyże pokutne Rzymiany - park Prusinowice z lotu ptaka
 • Konsultacje społeczne

  konsultacje.jpeg Zapraszamy na bezpłatne konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania transportu publicznego i indywidualnego w Gminie PakosławiceCelem konsultacji będzie zaprezentowanie założeń STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU GMINY PAKOSŁAWICESpotkanie odbędzie się 23 października 2015 r. w godzinach 11:00-12:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławicach. Wszystkim uczestnikom zapewniamy poczęstunek.

 • "Fantazje małych rąk"

  wystawa.jpeg Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystawę prac dzieci "Fantazje małych rąk". Prace powstały w Publicznym Przedszkolu we Frączkowie. Wystawę można oglądać od 08.10.2015 r. do 13.11.2015 r. w gpdzinach od 12:00 do 17:00 w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie. Szczegóły na plakacie.

   

 • 05-10-2015 14:15

  Pod znakiem mammografii

  logo mammografii skryningowej.jpeg Tegoroczna październikowa  Biała Sobota w Opolskim Centrum Onkologii (Opole, ul. Katowicka 66 A), zwana też Dniem Drzwi Otwartych, odbędzie się 17 października, dokładnie w obchodzonym od lat Dniu Walki z Rakiem Piersi. Jej organizacja wpisuje się także w obchody Miesiąca Profilaktyki Raka Piersi, którym jest październik, a także Światowego Dnia Onkologii, przypadającego na dzień 4 października.

 • 05-10-2015 13:31

  Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016

  Wójt Gminy Pakosławice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalnośc pożytku publicznego do odniesienia się do załączonego projektu programu współpracy.

 • Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego

  Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom do zgłaszania uwag / propozycji do projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie nagród Marszałka Województwa Opolskiego oraz w sprawie stypendiów sportowych. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.ngo.opolskie.pl

 • 23-09-2015 14:38

  Zajęcia rekreacyjne w Bibliotece Publicznej w Pakosławicach

  plakat trzymaj forme.jpeg Zapraszamy na zajęcia rekreacyjne z elementami gimnastyki, fitnes i aerobiku.

   

 • 21-09-2015 09:24

  Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakosławice – VI nabór

  W ramach VI naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Pakosławice otrzymała na podstawie umowy numer 147/2015/G-45/OZ-ZOA/D z dnia 21 lipca 2015 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu gminy Pakosławice – VI nabór"

 • 18-09-2015 13:27

  Informacja o przebiegu Sesji Rady Gminy w dniu 18 września 2015 r.

  W dniu 18 września 2015 r. w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbyła się Sesja Rady Gminy. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Pakosławice za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1080394
W tym miesiącu: 9340
Wizyt dzisiaj: 259
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: